YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

Ülkemizde yangın algılama ve ihbar sistemlerinin zorunluluğu  aşağıda gördüğünüz şekilde yasalar ile sabittir.  

MADDE 1 – 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

  1. a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,
  2. b) Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarını,

Bu Yönetmelikte belirtilen koşulların ihlal edildiği belirlenen yapılara tamamen veya kısmen kullanım izni verilmez.

Okumuş olduğunuz gibi ülkemizde açılmış veya açılacak olan her iş yeri için zorunlu hale getirilmiştir. Yangın ihbar sistemi ısı veya duman izleme açısından hassas sensörler ile kontrol edilmektedir, fark edilmeyen ufak bir bölgede çıkabilecek yangının kuvvetlenip büyük bir bölgeyi sarmadan müdahale edilebilmesi için size alarm ile sesli ikaz vererek yanın çıkan bölgeyi size göstermektedir. Belli zamanlar içinde ana panel ve dedektörlerin testi yapılarak gerçek bir alarm senaryosu belirlenir. Unutmayalım ki yıllar önce yaptırılmış, bakımsız hatta çalıştığından emin olmadığınız sistemler gerçekten ihtiyaç olduğunda çalışmayabilir. Bu sebepten dolayı kendimize ve çevremize asla geri döndürülemeyecek büyük hasarlar bırakabilir.